O nas

O nas

Gmina Miasta Toruń pozyskała grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Pozyskaliśmy środki w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021 w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).

Grant zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu w terminie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Całkowita wartość projektu: 1 101 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 928 428,48 PLN

Główny cel realizowanego przedsięwzięcia 

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca.

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Toruniu będzie polegało m.in. na:

 • Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 • Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia,  a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej,  w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 • Działaniu doradczo - szkoleniowym w zakresie podnosznia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.
 • Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW.
 • Organizowaniu szkoleń specjalistycznych.
 • Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.Poradach i instruktażach w zakresie doboru  i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 • Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, infomacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej,
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, insty tucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi a rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej scwew-torun.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.